استارتاپ ها

استارتاپ ها

برگزاری رویداد های کارآفرینی به صورت استارتاپ ویکند ، میتینگ ، همایش و سمینار
مشاوره و منتورینگ
ایجاد یا بهبود مدل کسب و کار
انجام تحقیقات بازار
طراحی استراتژی و برنامه ریزی برای ورود به بازار
مشاوره و همکاری در راه اندازی و اجرا
طراحی سایت و اپلیکیشن
خدمات گرافیکی