CSR

بازنگری پروژه

مجموعه بنتا CSR خود را روی آموزش در حوزه کسب و کار تعریف کرده است و ما در سال ۹۶ با چندین رویداد تخصصی در زمینه های کسب و کار و استارتاپ ها در تهران و کرج توانستیم گامی در این عرصه برداریم.
آخرین رویداد سال ۹۶ استارتاپ ویکند تولید محتوای دیجیتال کرج بود که با سه پیش رویداد در مناطق مختلف کرج با ۱۶۰ نفر شرکت کننده برگزار شد که بیش از ۸۰ درصد شرکت کنندگان در این رویداد افرادی بودند که برای اولین بار با استارتاپ آشنا می شدند و به نوبه ی خود یک رویداد کم نظیر در این حوزه به شمار می‌آید .
در سال ۹۷ هم سعی بر این داریم در كنارتمام فعالیت های مجموعه مسئولیت اجتماعی خود را به صورت جدی تر انجام دهيم.